Privacyverklaring Henri & Herman

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Telecommunicatiewet en E-marketing wetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u contact opneemt met Henri & Herman of wanner u als klant gebruikmaakt van onze diensten. In deze verklaring kunt u per situatie terugvinden welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ook leest u hoelang we de gegevens bewaren, van welke beveiligingsmaatregelen wij gebruikmaken en wat uw rechten zijn. Alle persoonsgegevens die Henri & Herman van u verwerkt, zijn door u verstrekt.

Lees deze privacyverklaring goed door, dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met onze functionaris gegevensbescherming via: michiel@henriherman.nl

Henri & Herman, gevestigd aan Amsterdamseweg 151, 3812 RR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van Henri & Herman persoonsgegevens verwerkt;
Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt;
Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, die onder rechtstreeks gezag van Henri & Herman of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
Grondslag: Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden;
Gerechtvaardigd belang: Een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke kan aanwezig worden geacht in het geval dat de betreffende verwerking voor laatstgenoemde noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten;
Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Persoonsgegevens die Henri & Herman verwerkt

Henri & Herman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken voertuig
 • Chassisnummer voertuig
 • Rijbewijs NR/ vervaldatum
 • Beeldmateriaal

Bij sprake van lease/ financiering:

 • Kopie paspoort/ rijbewijs
 • Financiële gegevens (loonstrook)
 • Bankafschrift
 • Arbeidsovereenkomst
 • KVK-nummer
 • Pensioenoverzicht
 • Verblijfsvergunning

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Henri & Herman verwerkt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen: Wettelijke verplichting, Overeenkomst, Toestemming en Gerechtvaardigd belang. In tabel 1 staat welke verwerking welke grondslag utiliseert.

Henri & Herman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling.
 • Het aanvragen van een lease- of financieringscontract.
 • Het opnemen van contact om de dienstverlening (bijvoorbeeld garantie-afhandeling of terugroepacties) te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Henri & Herman verwerkt persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals in het geval van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder en/of andere marketingacties.
 • Tegengaan van diefstal.
 • Werknemers en bezoekers beschermen.

HOELANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Henri & Herman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen genoemd in tabel 1.

ToepassingsgebiedPersoonsgegevensDoel en bewaartermijnGrondslag
Aftersales/ werkplaatsbezoek• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kenteken
• Chassisnummer
Doel van de verwerking: 
Henri & Herman bouwt een onderhoudshistorie op van uw voertuig met uw gegevens. De facturen van uw werkplaatsbezoeken worden bewaard voor wettelijke administratieve verplichtingen.


Bewaartermijn:
Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar na het laatste werkplaatsbezoek bewaard, waarna deze worden verwijderd en of vernietigd. 
Overeenkomst,
Wettelijke verplichting
Verhuur voertuig/ aanhanger• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kenteken/ gegevens voertuig
• Geboortedatum
• Rijbewijsnummer
Doel van de verwerking:
Om uw mobiliteit te garanderen tijdens onder andere een werkplaats bezoek of uw extra ruimte te kunnen bieden verhuurt Henri & Herman personen, bedrijfswagens en aanhangers. Uw gegevens verzamelen wij voor onze eigen administratie en de verzekeringsmaatschappij.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar na de laatste overeenkomst bewaard, waarna deze worden verwijderd en of vernietigd.  
Overeenkomst,
Wettelijke verplichting 
Proefrit• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Rijbewijs NR/ vervaldatum
• Geboortedatum
Doel van de verwerking: 
Uw gegevens op het proefritformulier worden bewaard in verband met de afhandeling van eventuele boetes en/of gereden schade.

Bewaartermijn:
Uw gegevens inclusief het proefritformulier worden maximaal zes maanden na de proefrit verwijderd en/of vernietigd.
Overeenkomst
Klantencontact• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanhef
• Adres
• Kenteken
• Telefoongesprek
• Online chat
Doel van de verwerking:
Uw gegevens worden bewaard om contact met u op te kunnen nemen ter opvolging van uw bezoek of aanvraag.
De telefoon en chat gesprekken die u voert met Henri & Herman kunnen worden opgenomen om de dienstverlening van de organisatie te verbeteren of een overeenkomst te verifiëren.

Bewaartermijn:
Uw gegevens en die van uw voertuig worden naar aanleiding van een showroombezoek of telefonisch contact tot maximaal zes maanden bewaard. Al uw gegevens worden na deze bewaartermijn verwijderd en/of vernietigd.
Een opgenomen telefoon of chat gesprek wordt tot zes maanden bewaard.
Toestemming, gerechtvaardigd belang
Voertuigtaxatie• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kenteken
Doel van de verwerking:
Uw contact- en voertuiggegevens zijn nodig om de administratie van de voertuigtaxatie te voltooien en om contact met u te kunnen opnemen na deze taxatie.

Bewaartermijn:
De gegevens worden tot maximaal één jaar bewaard. Hierna worden uw gegevens verwijderd en/of vernietigd.
Toestemming
Verkoopofferte• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanhef
• Kenteken
• Rijbewijs NR/ vervaldatum
Doel van de verwerking:
Om voor u een offerte op te stellen gebruiken we de door u verstrekte persoonsgegevens.

Bewaartermijn:
De gegevens op de offerte en de offerte zelf worden na maximaal twee jaar verwijderd en/of vernietigd.
Toestemming
Lease-aanvraag • Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanhef
• Geboortedatum
• Kenteken
• KVK NR
• Rijbewijs NR/ vervaldatum
Doel van de verwerking:
Om een leasecontract voor u aan te vragen worden de genoemde gegevens verwerkt.


Bewaartermijn:
Alle gegevens met betrekking tot de lease-aanvraag worden bewaard tot vier weken na de aanvraag in verband met de doorlooptijd van deze aanvraag. Hierna worden alle gegevens met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor de uiteindelijke verkooporder (tabel 1) verwijderd en/of vernietigd. 
Wettelijke verplichting,
Overeenkomst,
Toestemming
Aanvraag financiering• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanhef
• Kopie rijbewijs
• Kopie paspoort/ ID
• Financiële gegevens
(loonstrook)
• Bankafschrift
• Arbeidsovereenkomst
• KVK-nummer
• Pensioenoverzicht
• Verblijfsvergunning
Doel van de verwerking:
Om een financiering voor u aan te vragen worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn:
Alle gegevens met betrekking tot de financieringsaanvraag worden bewaard tot vier weken na de aanvraag in verband met de doorlooptijd van deze aanvraag. Hierna worden al uw gegevens, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor de uiteindelijke verkooporder, verwijderd en/of vernietigd. 
Wettelijke verplichting,
Overeenkomst,
Toestemming
Verkooporder• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanhef
• Kenteken
• Chassisnummer
• Rijbewijs NR/ vervaldatum
Doel van de verwerking:
Om uw betaling af te handelen, voor administratieve verplichtingen en om contact met uw te kunnen opnemen, verzamelen wij de gegevens op de verkooporder.

Bewaartermijn:
Uw gegevens worden zeven jaar bewaard, waarna deze worden verwijderd en/of vernietigd. 
Wettelijke verplichting, Overeenkomst.
Marketing• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanhef
• Kenteken
Doel van de verwerking:
Om u per e-mail of telefonisch op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche en de acties van Henri & Herman verwerken we uw gegevens. als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn:
U bepaalt zelf hoelang Henri & Herman deze gegevens bewaart. Te allen tijde kunt u uw gegevens laten verwijderden door op de link in de nieuwsbrief te klikken of door contact met ons op te nemen.
Gerechtvaardigd belang.
Bezoek locatie • BeeldmateriaalDoel van de verwerking:
De camera’s moeten diefstal tegengaan, bewijsmateriaal kunnen leveren bij eventuele schade of diefstal en werknemers/ bezoekers beschermen in en rond de Henri & Herman locatie.

Bewaartermijn:
De beelden worden lokaal opgeslagen voor twee weken, hierna worden deze verwijderd. 
Gerechtvaardigd belang
Tabel 1

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Henri & Herman deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of voor marketingdoeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Henri & Herman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Henri & Herman uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw toestemming. 

CategorieOntvangersDoelGegevens
LeasemaatschappijLeasemaatschappijen zoals: Arval en LeaseplanLease-aanvraag Data weergegeven in tabel 1
 Verhuur voertuig/ aanhangerVerzekeringsmaatschappij, Boedelbak.BV Verhuur voertuig/ aanhangerData weergegeven in tabel 1
 KlantinformatiesystemenSAM / U name IT, IncadeaCRM en ERP-systeem voor opslag en database van onze klanten Data weergegeven in tabel 1
 TaxatieAutoscan Taxeren van uw voertuig Data weergegeven in tabel 1
FinancieringsmaatschappijBNP, Opel Finance, Hiltermann Lease, Alphera, TKB Financiering aanvraag Data weergegeven in tabel 1
OnderhoudsabonnementenAutotrustAfsluiten abonnement Data weergegeven in tabel 1
MarketingCarmen, Mail succes, Gwnmanagement, PowerkrautMarketingdoeleinden Data weergegeven in tabel 1
VerzekeringsmaatschappijUw verzekerings-maatschappijSchadereparatie Data weergegeven in tabel 1
AdministratieOpel Nederland, Dealerportal, INDI,Compudac, Whitevision, CarvagroupAdministratieData weergegeven in tabel 1
Tabel 2

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Henri & Herman en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, zoals een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@henriherman.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Henri & Herman neemt de bescherming van uw gegevens vanzelfsprekend serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar privacy@henriherman.nl .

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht om onze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van onze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 oktober 2021. De vorige versie dateert van 28 september 2020.